Aanslag gemeentebelasting binnenkort ‘op de mat’

12 februari 2024

Vanaf 15 februari worden de belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen verzonden. Je krijgt bericht per post of via Mijnoverheid.nl. Met de inkomsten van gemeentelijke belastingen onderhouden we de wegen, groenvoorzieningen, riolering en andere voorzieningen in de gemeente. Wil je daar meer over weten? Op onze begrotingswebsite lees je er meer over.

Heeft u zich aangemeld bij de Berichtenbox van MijnOverheid.nl? Dan ontvangt u deze aanslag/WOZ-beschikking digitaal en niet per post.

Met de inkomsten van gemeentelijke belastingen onderhouden we de wegen, groenvoorzieningen, riolering en andere voorzieningen in de gemeente. Wil je weten wat de gemeente Medemblik met haar geld doet? Kijk dan ook eens naar onze begroting.

De opbouw van de aanslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Vaste onderdelen van de belastingaanslag zijn:

  • Onroerende zaakbelasting. Belasting voor de eigenaar/gebruiker over de WOZ-waarde van een woning, bedrijf of grond;
  • Rioolheffing. Heffing voor de eigenaar van een woning of bedrijf dat (in)direct is aangesloten op de gemeentelijke riolering;
  • Afvalstoffenheffing met recycletarief. Heffing voor de gebruiker van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld. Dit is een vast deel (één- of meerpersoonshuishouden) en een variabel deel voor restafval.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing 2024 zijn gelijk gebleven.

De Hondenbelasting is met ingang van 2024 afgeschaft.

Kijk voor meer informatie op deze pagina.