Gemeente Medemblik pakt ondermijning aan met recente sluiting en controles

3 juni 2024

De gemeente Medemblik en haar veiligheidspartners hebben de afgelopen weken actief gecontroleerd op illegale activiteiten, wat significante resultaten heeft opgeleverd.

Op verschillende locaties in de gemeente zijn een hennepdrogerij en twee hennepkwekerijen ontdekt. Deze recente vondsten benadrukken het belang van het beleid om ondermijnende criminaliteit krachtig aan te pakken.

Recente vondsten

In Wervershoof is een hennepkwekerij ontdekt in een bedrijfspand. Halverwege maart werd in dit pand een actieve hennepkwekerij met 408 planten gevonden. Burgemeester Pijl heeft op 24 mei 2024 een deel van het bedrijfspand in Wervershoof op grond van artikel 13b Opiumwet gesloten. Deze sluiting duurt zes maanden. Hiermee wordt de openbare orde beschermd en wordt de locatie onttrokken aan het criminele circuit.

Tijdens een controle in een bedrijfspand in Oostwoud werd een hennepdrogerij ontdekt. Hier werden 452 takken met henneptoppen, droognetten, ventilatoren, slakkenhuizen en een knipmachine in beslag genomen en vernietigd op last van de Officier van Justitie. De burgemeester neemt op grond van het Damoclesbeleid, dat hem de bevoegdheid geeft om panden te sluiten waar drugs worden aangetroffen, passende maatregelen.

Integrale controles

De gemeente Medemblik voert regelmatig integrale controles uit in samenwerking met partners zoals de politie, Liander, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. Deze controles richten zich op onder andere het buitengebied, bedrijventerreinen, recreatieparken, havens en woningen. Op 27 mei 2024 zijn bijvoorbeeld panden aan de Tulpenmarkt in Zwaagdijk-Oost gecontroleerd. Alle gecontroleerde panden bleken in orde te zijn en de eigenaren en gebruikers waren meewerkend en begripvol.

Aanpak van ondermijning

Ondermijning vormt een ernstig probleem dat gemeentegrenzen overschrijdt. Criminelen maken gebruik van bestaande structuren, regels en faciliteiten, zoals legale bedrijven en woningen, voor illegale activiteiten. Hierdoor vervagen normen, wordt de rechtstaat aangetast en neemt de veiligheid en leefbaarheid af. De gemeente Medemblik, met haar waterrijke gebieden, recreatieparken, buitengebied, havens en bedrijventerreinen, is een aantrekkelijk doelwit voor criminelen. Door nauwe samenwerking met verschillende overheidsorganisaties, bedrijven en inwoners, streven we ernaar ondermijnende criminaliteit tegen te gaan en de veiligheid in Medemblik te waarborgen. Het terugdringen van ondermijning heeft de bijzondere aandacht van zowel de gemeente als de politie.

Burgemeester Michiel Pijl benadrukt: “Ondermijning staat hoog op onze agenda. Met strenge controles en nauwe samenwerking met partners kunnen we criminele activiteiten verminderen en de openbare orde beschermen.”

Meld verdachte situaties

Heeft u een vermoeden van illegale activiteiten? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Doe dan een melding bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online op www.meldmisdaadanoniem.nl. Uw melding wordt altijd anoniem doorgegeven aan de juiste instantie.