Online trainingen Awareness Ondermijning

31 augustus 2021

Beste ondernemer,

U bent als ondernemer gevestigd op één van de bedrijventerreinen in West-Friesland. De veiligheid en een gunstig ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen vinden wij erg belangrijk. Helaas zien we dat ‘ondermijnende criminaliteit’ steeds vaker voorkomt in West-Friesland. We spreken van ondermijnende criminaliteit als de onderwereld zich met de bovenwereld vermengt.

Misschien ziet of hoort u wel eens iets wat u vreemd of verdacht vindt. Bijvoorbeeld de winkel op de hoek waar nooit klanten komen? Of het bedrijf dat vaker dicht dan open is? Mogelijk is er sprake van ondermijning, omdat de ondernemer zich bijvoorbeeld schuldig maakt aan het witwassen van crimineel geld.

Als ondernemer kunt u direct of indirect last ondervinden van ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit benadeelt eerlijke ondernemers en kan u financiële schade toebrengen. Daarnaast gaat ondermijning bovendien vaak gepaard met geweld, intimidatie en bedreiging en kan het leiden tot imagoschade voor uw bedrijventerrein en de buurt.

Online ondermijningstraining
Wilt u weten wat de situatie qua ondermijnende criminaliteit in West-Friesland is, hoe u de signalen van ondermijning kunt herkennen en hoe u kunt handelen als u iets vreemds ziet? Namens de samenwerkende gemeenten in West-Friesland en RPC Noord-Holland nodigen wij u van harte uit voor een online training over ondermijning speciaal voor ondernemers op bedrijventerreinen in West-Friesland.

De training is kosteloos en zal plaatsvinden via Zoom. De data van de trainingen zijn:
– Dinsdag 21 september van 19:00 uur tot 20:00 uur
– Maandag 27 september van 18:00 uur tot 19:00 uur

Aanmelden kan via de website van het RPC Noord-Holland https://rpcnh.nl/activiteiten/activiteit/show/awareness-ondermijning/

Namens het RPC Noord-Holland en de gemeente Hoorn hopen wij u te zien tijdens een van de online trainingen! Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het RPC Noord-Holland via https://www.rpcnh.nl/contact/.