Gemeente Medemblik wil ervaring opdoen met kleine windmolens. Winnen met wind

25 augustus 2023

Gemeente Medemblik geeft vijf ondernemers in het landelijk gebied de kans om een kleine windmolen op hun erf te plaatsen. Deze erfmolen is bedoeld voor de eigen energievoorziening. Het spel is op de wagen: wie levert de beste aanvraag in?

Deze opening is ontstaan vanuit het ‘beleidskader wind- en zonne-energie in Westfriesland’. Dit beleidskader is op 1 juni vastgesteld door de gemeenteraad en bevat richtlijnen voor de uitvoering van duurzame energieprojecten in de regio. Het kader staat ook de plaatsing toe van microturbines (tot 15 meter hoog) bij ondernemers in het landelijk gebied.

Ruimte voor een pilot

“Onze raad heeft daar wel een belangrijk voorbehoud bij geplaatst”, vertelt wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt. “De raad ziet het nut in van de erfmolens. Omdat zij bestemd zijn voor eigen gebruik, maakt het bedrijven minder afhankelijk van het stroomnet. Dit net is al op veel plekken overbelast. Maar de raad wil eerst testen welk effect zij hebben op de omgeving. Daarom starten we een pilot met vijf ondernemers. Na de pilot besluit de raad of erfmolens toegestaan zijn in onze gemeente en onder welke voorwaarden.”

Wacht niet te lang

Dus kan de wedstrijd beginnen! Ben jij geïnteresseerd in een kleine windmolen op je erf? Wil jij een van de vijf ondernemers worden die wint met wind? Kom dan in actie. Tot 1 oktober neemt de gemeente aanvragen in behandeling. Bij een maximumaantal van 20 wordt de inschrijving gesloten.

Erfmolenpionier

Aan deze wedstrijd zijn een aantal spelregels verbonden. Zoals gezegd, komen alleen ondernemers in het landelijk gebied in aanmerking voor deelname. De erfmolen dient om hun bedrijfsvoering energieneutraal te maken en blijft 15 jaar staan (met een uitloop tot 25 jaar). Daarnaast moet de molen landschappelijk goed ingepast worden. En meedoen kan pas als eerst de mogelijkheden van zonnepanelen op het dak benut zijn.

Bij de beoordeling van de vijf beste aanvragen vraagt de gemeente advies aan Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de welstandscommissie. Harry Nederpelt: “Het laatste woord is aan de raad. Ik ben benieuwd welke ondernemer zich in de strijd gaat mengen en een erfmolenpionier wordt in onze gemeente.”

Je kunt je verzoek voor de aanleg van een erfmolen indienen via dit digitale formulier. Hier vind je ook alle voorwaarden voor de pilot.