Meedenken over het nieuwe Verkeers- en Vervoersplan van gemeente Medemblik

25 februari 2022

Gemeente Medemblik moet op het gebied van verkeer en vervoer in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijven. Daarom maakt zij een nieuw beleidsplan op het gebied van mobiliteit; het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Het GVVP is een totaalvisie. Alle verkeersdeelnemers komen erin aan bod. Daarom wil de gemeente dit plan samen met alle inwoners, ondernemers en organisaties maken.

U kunt helpen

Het project start met het in kaart brengen van alle ideeën voor verkeer in de Gemeente Medemblik. Alle ideeën samen vormen de basis van het GVVP. U kunt helpen om de lijst zo compleet mogelijk te maken door uw  ideeën aan te dragen. Dit kan vanaf maandag 21 februari tot en met zondag 13 maart 2022 via de website: https://bit.ly/3r57iqt 

Wilt u graag meedoen, maar bent u niet in staat om uw ideeën digitaal door te geven?

Vanaf 28 februari kunt u ook een papieren versie ophalen bij de publieksbalie op het gemeentehuis in Wognum.