Westfriesland omarmt de zon

23 april 2021

Zonnepanelen op daken, geluidschermen en op parkeerterreinen, maar ook langs wegen en op en bij bedrijventerreinen. Regio Westfriesland heeft haar keuzes gemaakt in de Regionale Energiestrategie (RES), ook na uitvoerig overleg met inwoners, waterschap, netbeheerder en andere belanghebbenden. RES 1.0 is klaar.

In 2019 wordt in het kader van het Klimaatakkoord landelijk een proces in gang gezet om toe te werken naar de grootschalige opwekking van duurzame energie op land. Dit om af te stappen van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. Nederland valt daarvoor uiteen in dertig energieregio’s. Westfriesland vormt samen met Alkmaar en Kop van Noord-Holland energieregio Noord-Holland Noord. Nu, anderhalf jaar later, is de Regionale Energiestrategie uitgekristalliseerd: de focus ligt grotendeels op zonne-energie en minder op windenergie.
Lees verder